ರೀಟಾಳ ಸಾಹಸಗಳು -ಭಾಗ ೧

Leave a comment

ರೀಟಾ ನಮ್ಮ ಆಫಿಸಿನ ಹುಡುಗಿ ಸುಮಾರು ೨೫ ವಯಸ್ಸು ಮದುವೆಯಾಗಿದೆ ಅದರೆ ಗಂಡ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ . ಪಿ. ಜಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾಳೆ.ತುಂಬಾ ಸುಂದರಿ ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ಕುರೂಪಿ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲ.ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪನ ಕುಂಡಿಗಳು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಡು ಮೊಲೆಗಳು. ಮಾಂಸಲ ಕೆನ್ನೆ ಚೂಡಿದಾರ್ ಹಾಕಿದಾಗ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ ತ್ರಿಕೋನ ತೊದೆಮಧ್ಯ. ನಮ್ಮಂತ ಮದುಎಯಾಗದ ಹುಡುಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ .ನೋಡಬಹುದು ಮಾಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆವು. ಇದು ಸುಳ್ಲಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವಳೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೂಡ ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಇದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಹೊಸ ಸಾಹಸ ಗಳನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿರುತ್ತೇನೆ ಬಂದು ನೋಡಿ.

ಅದು ಒಂದು ದಿನ ನಾವು ಮೂವರು ಹುಡುಗರು ಸೆಕ್ಷ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಡುಗಳ ತುಣ್ಣೆ ಕಾರಿಸ ಬಲ್ಲಳು ಎಂದು ಆಗುತ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ರೀಟಾ ಎನ್ರೋ ಅಂದಳು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷವನ್ನು ಸುನಿಲ್ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನೀವೆಲ್ಲಾ ತಪ್ಪು ನಾಲ್ಕು ಗಂಡುಗಳನ್ನು ಸಂಭಾಳಿಸುವ ತಾಕತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿಗಿದೆ ಅಂದಳು.ನಾನು ಧಯ್ರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೂ ಇದೆಯಾ ಅಂದುಬಿಟ್ಟೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲದೇ ಏನು ಯಾವಹೆಣ್ಣು ಬೇಕಾದರೂ ನಲ್ಕು ಗಂಡುಗಳ ನೀರಿಳಿಸಬಲ್ಲಳು ಅವಲೇನು ಅಬಲೆ ಅಲ್ಲ ಸಂಭೋಗದಲ್ಲಂತೂ ಸಬಲೆ ಅಂದೇ ಬಿಟ್ಟಳು ಚರ್ಚೆ ಬಿಸಿ ಏರಿತ್ತು. ಸದ್ದು ಕೇಳಿದ ಬಾಸ್ ಬಂದು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ.ಕೊನೆಗೆ ಇದನ್ನು ತೆಸ್ಟಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ನಾವು ಮೂವರೇ ಇದ್ದೇವೆ ಇನ್ನೋಂದು ಗಂಡನ್ನು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ತರುವುದು ಅಂತ ರಾಜು ಹೇಳುವಾಗ ಬಾಸ್ ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ಸೇರುತ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹೇಳಿದರು.ರೀಟ ಆಯ್ತು ಸಾರ್ ನನ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದೆ ಅಂದುಬಿಟ್ಟಳು. ಬಾಸ್ ಗೆ ಸುಮಾರು ೪೦-೪೫ ವಯಸ್ಸು. ಆದರೆ ದೇಹ ಚೆನ್ನಗಿತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಇರಲಿಲ್ಲ.ನಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಷ್ಪೀರಿಎನ್ಡ್ .ಅವರು ನಮ್ಮ ಸೆಕ್ಷ್ ಗುರುಗಳಾದರು. ಅದು ಮುಂದೆ.

ನಾವು ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ವೀಕ್ ಎಂಡ್ ಟೂರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಗೆ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆವು. ಬಾಸ್ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ನಲ್ಲೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸೆ ವೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿದೆವು.ರೀಟ ಮೊದಲು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಬರುತ್ತೇನೆ ನಂತರ ನೀವೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಕೊಳಕು ಹುಡುಗರೇ ಅಂದಳು. ಟನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಬಾಗ್ ನಿಂದ ಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಕಾಚ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಾತ್ ರೂಮ್ ಸೇರಿದಳು.

ನಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದರು ಈಗ ಆವಳ ಯಾವ ಅಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಮೊದಲು ಅಂತ ಪಾಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಲಬೇಕು. ಅವಳು ಹೊರಗೆ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಒಂಡು ಇದೆ ಅಂದರು.

ಒಂದು ಪಾಪರ್ ಹರಿದು ನಾಲ್ಕು ಪಾಲು ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಲ್ಲು ಬಾಯಿ ತಿಕ ಮೊಲೆ ಅಂತ ಬರೆದು ಮಡಿಸಿ ಇಟ್ಟರು. ಇನ್ನೋಂದು ನಾಲ್ಕು ಪೇಪರ್ ನಲ್ಲಿ ೧ರಿಂದ ೪ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಎತಿಕೊಳ್ಲಲು ಃಏಳಿದರು ನನಗೆ ೧ ಬಾಸ್ ಗೆ೨ ಸುನಿಲ್ ಗೆ ೩ ರಾಜು ೪ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಅದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವಳ ದೇಹ ಭಾಗ ಗಳ ಚೀಟಿ ತೆಗೆದೆವು ಬಾಸ್ ಗೆ ತಿಕ ನನ್ಗೆ ತುಲ್ಲು ರಾಜುಗೆ ಬಾಯಿ ಸುನಿಲ್ ಗೆ ಮೊಲೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಅವಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಗ ಬಾಸ್ ಅನಿಮಾ ಕಿಟ್ ತೆಗೆದರು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು ತಿಕಕ್ಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೊಟ್ಟೆ ಕಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ತೊಂದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ.ರೀಟಾನ್ನ ಕರೆದರು ಅವ್ಳು ಟವೆಲ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬಂದಳು . ನಿನ್ನ ತಿಕಕ್ಕೆ ಅನಿಮ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಾಸ್ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಅವಳು ನನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಅಂದಳು.ಬಾಸ್ ಏನೂ ಆಗೊದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳನ್ನ ಬೊರಲಾಗಿ ಮಲಗಿಸಿ ಟವೆಲ್ ಎತ್ತಿದರು ಕುಂಡಿ ಅಗಲಿಸಿ ತೂತಿಗೆ ಪೈಪ್ ಸಿಕಿಸಿ ದರು ಅನಿಮಾ ವೊಳಎ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ರೀಟಾ ಹೇಳಿದಳು ನೀವು ೪ ಗಂಡಸರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನೀವೂ ಬಿಚ್ಹಿ ಅಂತ. ಬಾಕಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

 

telugu aunty sex stories, telugu actress sex stories, telugu sex stories in telugu lipi, telugu sex stories in telugu script, telugu hot mid night stories, mid night khathalu, kadalu, telugu sex, actress nude, beauty nude, telugu boothu khathalu,kannada sex stories,hot kannada actress,kannada hot actress,kannada actres nude,kannada aunty sex,kannada midnight sex stories

 

ಬಾ ಬಾರೇ ಗೆಳತಿ

Leave a comment

69 ಆಸನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಲಿದ್ದೆ. ಆಂಟಿ ಕೆಳಗೆ. ಆದ್ರೆ ಆಂಟಿ ಯಾವಾಗ ಮೇಲೆ ಬಂದರೋ ತಿಳೀದು. ಆದರೆ ನಾನು ಚೀಪುತ್ತಿರುವ ತುಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದರ ನೀರು ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ತರ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ಸ್ವಾದ. ಏನೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಅದನ್ನು ಕುಡಿದೆ. ಕುಡಿದಷ್ಟೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಅದರೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಟಿ ಮುಲುಗೋದೂ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ಮುಲುಗುತ್ತಾ ಅವಳು ತಿಕಾನ ನನ್ನ ಬಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದೂ ಕಷ್ಟವಾಯ್ತು.
ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆಂಟಿ ಎದ್ದು ತಿರುಗಿದಳು ಅಂದರೆ ಅವರ ಮೊಲೆ ಈಗ ನನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವರೇ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಡಗೈಯಿಂದ ತನ್ನ ಲಿಂಗ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ತುಲ್ಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದಳು. ಆಕೆ ಚೀಪಿದ್ದರಿಂದ ಒಡೆದು ಹೋಗುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅದು, ಅದು ಆಕೆಯ ತುಲ್ಲಿನೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗದು ಎಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಕೆಯ ಎಂಜಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೆತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಆಕೆಯ ತುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎಂಜಲು ಮತ್ತು ಆಕೆಯ ತುಲ್ನೀರು ತುಂಬಿದ್ದರಿಂದ ಏನೂ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡದೆ ಅದು ಒಳ ಸೇರಿತು. ಮೊಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಆಂಟಿ ತನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡತೊಡಗಿದಳು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಆಕೆಯ ಯೋನಿಯ ಒಳಹೊರ ಹೋಗಿ ಬರತೊಡಗಿತು. ನಾನು ಚೀಪಿದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮೂಸು ಸಲ ಸ್ಖಲಿಸಿದ್ದ ಆಂಟಿ ಹೀಗೆ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗೆ ಬರುವಾಗ ಪಚಕ್ ಪಚಕ್ ಅಂತ ಶಭ್ದ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಂಟಿ ತನ್ಮಯತೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಮೊಲೆಗಳನ್ನು ತಾವೇ ನೆಕ್ಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು.

ಆಂಟಿ ಕಡಿಮೆಯೆಂದರೂ 60-70 ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವರ ದೇಹ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭಾರ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ.
ತಮ್ಮ ಮೊಲೆಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತಿದ್ದ ಆಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಕೇಯುತ್ತಲೇ ಎರಡೂ ಕೈಯನ್ನ ನನ್ನ ದೇಹದ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೇಯುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮುಂಭಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಲಿಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಹೊರಗೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗ ತೊಡಗಿತು. ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೇನು ಹೊರಬಂದಿದೆ ಎನ್ನೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪುನಃ ಒಳ ಹಾಕಿ ಅವಳ ತುಲ್ಲಿನ ಬುಡವನ್ನೂ ತಾಕುವಷ್ಟು ಒಳಗೆ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು.

ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತೀಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತಾಳಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಸಲ ನನ್ನ ವೀರ್ಯ ಒಂದು ಯೋನಿಯೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನನ್ನ ವೀರ್ಯ ಬಾತ್ ರೂಂ ನ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಚರಂಡಿ ಸೇರುತ್ತಿತ್ತು.

“ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ವೀರ್ಯಾನ ಒಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟೆಯಾ? ಈಗ ಮಗುವಾದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ?” ಆಂಟಿ ಅಳೋದೊಂದು ಬಾಕಿ.
ಆದರೆ ಅವಳೇ ಕೊನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಗುವಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದೇ. ನನ್ನ ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮ. ಆ ಮಗೂನ ನಾನು ಬೆಳಸ್ತೇನೆ. ಅಂದಳು ಅವಳು. ಈ ಹೆಂಗಸರ ಮನಸ್ಸು ಅರ್ಥವಾಗೋದೇ ಕಷ್ಟ.

ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ಳಿಗೆ ಮಗು ಆಯ್ತೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮನೇಲಿ ನಾವು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದೆವು. ಇರುವಷ್ಟು ದಿನವೂ ನಾನವಳನ್ನು ಸೇರಿದ್ದೀನಿ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಆಸನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸಂಭೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಮೊದಲು ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ವೀರ್ಯ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕಾಗದೆ ಶೀಘ್ರ ಸ್ಖಲನದ ತರ ಇದ್ದರೂ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಮಾರುಬಹಳಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಾನು ವೀರ್ಯ ಸ್ಥಂಬನ ಮಾಡಿ, ಈ ಆಂಟಿಗೆ ಅಧ್ಬುತ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಈ ಆಂಟಿಯೇ ಹೇಳೋಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿದೆ.
ತಾತನ ಮರಣದಿಂದ ನಾವು ದಿಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯ್ತು. ವಾಪಾಸು ಬರುವಾಗ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಗೆ ಯಾರೋ ಹೊಸಬರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆ ಆಂಟಿಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಗಿಯಿತು. ಆದರೆ ಬಂದ ಹೊಸಬ್ರು ಆಂಟಿಯ ತರ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆಂಟಿಯ ತರ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧ ಶುರುವಾಗ ಬಹುದೋ ಏನೋ? ನೋಡೋಣ.

For Stories with images and video’s please visit the following site

desisexpictures.blogspot.in

 

telugu aunty sex stories, telugu actress sex stories, telugu sex stories in telugu lipi, telugu sex stories in telugu script, telugu hot mid night stories, mid night khathalu, kadalu, telugu sex, actress nude, beauty nude, telugu boothu khathalu,kannada sex stories,hot kannada actress,kannada hot actress,kannada actres nude,kannada aunty sex,kannada midnight sex stories

ಮಳೆಯೇ, ನೀನು ಬರ್ತಾ ಇರು. ಇಂಥಹ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇರು.

Leave a comment

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಮಾತು. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಸ್ಸುಗಳೂ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಎದುರು ಒಂದು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲು ಬೇರೆ ಮನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ವಿಧವೆ, ನನ್ನಮ್ಮನ ಸ್ನೇಹಿತೆ. ಆಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಎಂದೋ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸಿಟಿಯ ಮನೆಗೆ ನಡೆದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೋ ಏನೋ. ಕೇವಲ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮತ್ತು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಮನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪುನಃ ತೊಗೊಳೋದು ಕಷ್ಟ ಎನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ನಾವಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ.
ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಾಕೆಯನ್ನ ನಾನು ಆಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾತು ಕತೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಯ್ ಅನ್ತಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟೆ. ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡ್ಕೋತಿದ್ರು. ಅವರ ಸಂಭಾಷಣೇಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಆಕೆ ಒಬ್ಬರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋದು. ಆಕೆಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಂಬಂಧೀಕ್ರು ಇದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲಾದ್ರೂ ಆ ವಿಷಯ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಕೆ ವಿಷಯ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದುದು ಅಮ್ಮನ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು.

ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಬಂದು ಬಸ್ಸಿಳಿದಾಗ ಮಳೆ ವಿಪರೀತ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಓಡುತ್ತಾ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಬೀಗ ಹಾಕಿತ್ತು. ಇದೇನೂ ಹೊಸದಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೊರ ಹೋಗಬೇಕಿದ್ರೆ ಚಾವಿಯನ್ನ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಆಂಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗೋದು ಮಾಮೂಲು. ಅದರಂತೆ ನಾನು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಕೊಂಡೇ ಆಕೆಯ ಮನೆಯ ಕದ ತಟ್ಟಿದೆ.

ಆಂಟಿ ಮಲಗಿದ್ದರೂಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಕೆದರಿ ಹೋಗಿತ್ತು. ಸೆರಗು ಮೊಲೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು. ಅರ್ಧ ಮೊಲೆ ಹೊರಚಾಚಿತ್ತು. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಲೇ…
“ಅಯ್ಯೋ ನೀನಾ, ನಾನು ಕೆಲಸದವಳೂಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದೆ, ಒಳಗೆ ಬಾ” ಎಂದಳು. ಸೆರಗನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗದ್ದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಅಯೋಮಯವಾಯಿತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವನು. ಆದ್ರೂ ನನ್ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗನ ತರ ಕಂಡಿರಬೇಕು ಎಂದು ಒಂದು ಮನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬೇಕೂಂತ್ಲೆ ಈ ಆಂಟಿ ಹಾಗೆ ಬಿಚ್ಚೋಲೆ ಗೌರಮ್ಮನ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಲು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ನಾನು ಆಂಟಿ ಹತ್ರ

“ಅಮ್ಮ ಕೀ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ಆಂಟಿ?” ಅಂದೆ

“ಇಲ್ವಲ್ಲ. ನಾನೂ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಈಗ್ತಾನೇ ಬಂದೆ. ಬಾ ಒಳಗ್ಬಾ” ಅಂದಳು ಆಂಟಿ

ನಾನು ಒಳ ಹೋಗುತ್ಲೇ, ಫೋನ್ ಹೊಡ್ಕೊಂತು. ಅಮ್ಮ ಲೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಲು. ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕ ಕಾರಣದಿಂದ ತಾನು ಹೊರಹೋಗಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ನಾನು ಬಂದರೆ ಆಂಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ಅಮ್ಮ ಆಂಟೀನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಂಟಿ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ಲು.
ನಾನು ಒಂದು ದಿನದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಂಟಿಯ ಅತಿಥಿಯಾದೆ. ಮಳೆಯ ಕಾರಣ ಹೊರ ಹೋಗುವ ಹಾಗೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ತಲೆ ಒರೆಸಲು ನನಗೆ ಟವೆಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಒಣ ಹಾಕಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಲುಂಗಿ ಕೊಟ್ಟರು. ಕೊನೆಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಆ ಲುಂಗಿ ಅವರ ಮೃತ ಯಜಮಾನ್ರದ್ದು ಎಂದು. ನಾನು ಟೀವಿ ಎದುರು ವಿರಾಜಮಾನನಾದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಆಂಟಿ. ಅದೂ ಇದೂ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಡೆ ತಿರುಗಿತು.

“ನಿನಗ್ಯಾರೂ ಹುಡುಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿಲ್ವಾ” ಕೇಳಿದ್ಲು ಆಂಟಿ. ಆಗ್ಲೇ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿದ್ದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಯಾರೂ ಹುಡುಗೀರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ನಂಬಿಕೆ ನಂದು.

“ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ನೇಹಿತರೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಡುಗೀರಾದ್ರೇನು, ಹುಡುಗರಾದ್ರೇನು?” ನನ್ನನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಾನು.
“ನಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಪ್ಪು. ಹುಡುಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿನ್ನ ಹೀಗೆ ತಬ್ಬಿ ಕೊಳ್ತಾರೆ” ಅನ್ನುತ್ತಾ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ತಬ್ಬಿ ಕೊಂಡಳು. ನನಗೆ ಮುಜುಗರ, ನಾಚಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿಯೂ ಅಯ್ತು. ಸುಮ್ಮನಾದೆ.

“ಹೀಗೆ ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು” ಅಂತ ಆಂಟಿ ನನ್ನನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ತಬ್ಬಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಲ್ಲೇ ತುಟಿ ಅಗಲಿಸಿ ನಾಲಿಗೇನ ನನ್ನ ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ರಸ ಹೀರಿಯೇ ಬಿಟ್ಟರು.
ಈ ಆಂಟಿ ಇಷ್ಟು ಸೆಕ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದೂ ಹ್ಯಾಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಹ್ಯಾಗೆ ತಮ್ಮ ಕಾಮ ದಾಹವನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಬಂತು. ಆದರೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕೇ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ ಆಂಟಿ

ಮಾತು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ ಆಂಟಿ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ನನ್ನ ಮಲಗಿದ ಲಿಂಗವನ್ನು ಬಾಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಚೀಪುವಂತೆ ಚೀಪತೊಡಗಿದಳು.

ನನಗಿದೆಲ್ಲವೂ ಹೊಸದು. ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತ ಮನೋಕಾಮನೆ ಹೆಡೆಯೆತ್ತಿ ನಿಂತಿತು ನನ್ನಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನಿರದೆ ಅವರ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಂದಾದೆ.
ಸುಮಾರು 40 ವರ್ಷವಿರ ಬಹುದು ಆದರೆ ದೇಹ ಮಜಬೂತಾಗಿತ್ತು. ಮೊಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಸುಂದರ ಮುಖ ಪುನಃ ಪುನಃ ನೋಡುವಂತಿತ್ತು. ವಯಸ್ಸಾದ ಮೊದಲ ಗುರುತಾಗಿ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಮಾಡಿದ ಯೋನಿ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಆಕರ್ಶಿಸಿ ಕರೆಯುವಂತಿತ್ತು. ಬಾಳೆ ದಿಂಡಿನಂತ ಕಾಲುಗಳು ಯೋನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆಯೇನೋ ಎನ್ನುವಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ. ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದ್ದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ಟೆ ಬಿಚ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಅವರು ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದಂತೆ ನಾನೂ ಅವರ ಯೋನಿಗೆ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದೆ, 69 ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ.

ಮುಂದಿನ ಕಥೆ “ಬಾ ಬಾರೇ ಓ ಗೆಳತಿ” ಯಲ್ಲಿದೆ

For Stories with images and video’s please visit the following site

desisexpictures.blogspot.in

 

telugu aunty sex stories, telugu actress sex stories, telugu sex stories in telugu lipi, telugu sex stories in telugu script, telugu hot mid night stories, mid night khathalu, kadalu, telugu sex, actress nude, beauty nude, telugu boothu khathalu,kannada sex stories,hot kannada actress,kannada hot actress,kannada actres nude,kannada aunty sex,kannada midnight sex stories are all posted daily.

గాయపడ్డ హృదయం కోసం – Sex Story in Telugu Script

Leave a comment

See this images and write your own sex stories as comments

i think by seeing this images you will burn your heart, so that i kept this name

నాకు మా ఆంటీ అమ్మడు అంటే చాలా ఇష్టం…. ఐత తనకు మొగుడు లేదు వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు.. తను మాకు చుట్టం అవుతది….. వరసకు పిన్ని……
తను లావుగా వుంటది కాని బయలు చాల చిన్నవి అయితే తన ముద్దు మాత్రం చాల పెద్దవి…. తెల్లగా అందంగా వుంటది…… అయితే ఒక రోజు దాని ఇన్తికిఉ వెళ్ళాను నైతి లూ చ్చాల్ల్ల అందంగా వున్ది…. దాని పిర్రలు అతూ ఇటు వుఉగుతున్నాయి… వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంటర్ చదువుతూ హాస్టల్ లో వుంటాడు…. తను కుర్చీ లూ కుర్చోబోతుంటే నేను నా చేతిని కింద పెట్టాను తను నా చేతుల మీద కూర్చుంది నేను కసక మని పిసికానుయ్….. తను ఏంటి నువ్వు చేసినా పని అని సీరియస్ అయింది…. తను లెగిసి నా చేతిని చుస్తే రక్తం కారుతుంది….
ఎందుకంటే దాని మీద పిన్నీసు వుంది,…. తన అందాల పిర్రలక్కి గుచ్చుకున్తుదని నేను నా చేతిని పెట్టాను..
విషయం తెలిసిన వెంటనే తను సారీ ఎందుకు నిల చేసావ్ అని అంది…
నేను నొప్పితే బాధ పద్దుత్చున్బ్తే తను నన్ను దగ్గరకు తీసుకుని కౌగిలించుకుని తగ్గిపోతుంది లీ అమ్మ ఏడవకు అని అంది… నేను వురికే నటించాను.. అది గ్రాండ్ సక్సెస్ అయింది… వేతనే తను దేత్తోల్ త్గిసుకు వచ్చింది… నేను చిన్నదే గా వద్దు ఆంటీ అని అన్నాను….
పారలేదు ఆగు అని అన్నది….
తను నా చేయి పట్టుకుంటే నాకు అమాంతం తనను నా కౌగిలికి బందిన్చుకోవాలని వుంది…
అయితే అది వర్షా కాలం అప్పుడే కుంచం చినుకులు పడుతున్నై…. నేను వెళ్తాను అని చెప్ప వేల్లమంది…
నేను సరేలే అని చెప్పి వున్నాను…
అప్పుడే పైన బట్టలు వున్నాయ్ అని గుర్తుకు వచ్చింది…. ఇద్దరం వెళ్లి బట్టలు తెచ్చాము….
ఇద్దరం త్దిచిపోయం…
అయితే నేను బాత్ రూం లో పేస్ వాష్ చేసుకుండమి వెళ్ళాను అప్పుడు ఆంటీ దానికి అత్తచ్ ఐన రూం లో తడిచి బట్టలు మారుస్తుంది… నాకు తెలియక అలా తలుపు తెరచి చుస్తూ వుంది పోయాను… తన అందాలు నాకు ఒక్కొకటి కానీ పిస్తునాయి… ఇంతలొ తన బ్రా స్ట్రిప్ వెనకాల అందాకా పాటు పడుతుంటే నేను వెళ్లి తీశాను … తను నన్ను చూసి తల దించుకుని బయటికి వెళ్ళు అని (అంటే వెళ్ళవద్దు అని) చెప్తూఉ….తన బ్రా ని తీసింది ఇంకా నాకు ఆగక నేను టైం తోవేల్ మీదే వున్నాను ఇంకా అవకాసం వొడల వద్దు అనిచెప్పి… అమాంతం తనను మంచం మీదకి తోసాను… ఒకపక్క వురుములు మెరుపులు…. ఇంకో పక్క చలి…… నా పక్కన నా చెలి…. అబ్బ ఇంత సుఖం ఎవరికీ వుంటది అని చెప్పి నేను చిన్నగా తన కాళ్ళ మీద నుంచి పైకి వెళ్తున్నాను అప్పుడే తడిసిన ఆ అందాలను తనివితీరా అన్నుభావించాలని.. నేను నా నాలుకతో తన అందాలను నాకుతూ పైకి పాకుతున్నాను…ఇంతలో తన సోయగాల తో తో తను దిండు కి హత్తుకుని వుబ్బి తబ్బిబ్బు అవుతుహ్న్ది..
అవును మరి మూడు సంవత్సరాల నుంచి లేని సుకం కదా..
తన అందాలను నాకుతూ తన మోకాలి వరకు వెళ్ళాను తరవాత……
తను అమాంతం లేచి నన్ను తోసి నా సుల్లి ని నాకుతుంది…. నేను అపర సుఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను… తనను లాక్కున్ని నా మీద వేసుకుని రొండు సార్లు దొరలను…. తరవాత తన బాయల అందాన్ని అంది పుచ్చుకుంటూ… తన పూకు లో చేతి పెతుటు.. తన బాయలను చీకుతుంటే……. అబ్బో..అబ్బో….అబ్బబ్బబ్బో….. అది లంజ… వెఇ లంజ…..
తను మాత్రం ఏమి చేయలేక… సర్వం నాకు దాసోహం అయ్యిపోయింది…. తరవాత నాతో తన పూకు ను నాకిన్చుకుంటూ……… తను నా సుల్లిని చీకుతుంటే… ఒకరిది ఒకరం, కొరుక్కు తిన్నాము… లంజ నాది గట్టిగ కొరికింది…… నేను వూరుకున్తాన తన నిప్ప్లేస్ ని పంటితో కందే లాగ కొరికాను… తను నా నిమ్మకాయలను తన నోటిలో పెట్టుకుని లోపలి బయటకి అంటుంటే…… చాల బాగుంది… ఆ తరవాత బొద్దు దగ్గరకు వెళ్ళాను…….
ఆ తరవాతో ఎం జరిగిందో కావాలంటే… ప్లీజ్ రిప్లై మే……

For Stories with images and video’s please visit the following site

desisexpictures.blogspot.in

 

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.